Sağlık Tesislerinin Çevre Yönetim Birimi ile Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmetlerini Değerlendirme Toplantısı
23 Aralık 2020

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mevzuatları gereği sağlık tesislerimizde zorunlu olarak kurulması veya hizmet alımı yapılması gereken Çevre Yönetim Birimleri tarafından yürütülen işler ile, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı mevzuatları gereği zorunlu olan Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD)  tarafından yürütülen işlerin mahiyetinin birbiri ile ilişkili olduğu, mevzuat gereği söz konusu işlerin yürütülmesi zorunluluğunun bulunduğu ve her iki iş için yapılacak hizmet alımının sağlık tesislerine mali yük getirdiği görülmektedir.
Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılabilmesi amacıyla, Sağlık Bakanlığı (KHGM), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Bakanlığımız Bilkent Yerleşkesi’nde Çevre Yönetim Birimleri ile Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı hizmetlerinin değerlendirilme toplantısı düzenlenmiştir.

   • IMG_20190124_153129.jpg
  • IMG_20190124_153146.jpg