Eğitim Birimi
15 Nisan 2022

SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE SORUMLU KİŞİLERİN İLETİŞİM BİLGİSİ;

SIRA

SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI

SORUMLU KİŞİ

İLETİŞİM BİLGİSİ

1

Acil Bakım Hemşireliği

Emine AYRANCI

0312 565 01 82

2

Ameliyathane Hemşireliği

Emine AYRANCI

0312 565 01 82

3

Çocuk Acil Bakım Hemşireliği

Emine AYRANCI

0312 565 01 82

4

Çocuk Yoğun Bakım Hemşireliği

Emine AYRANCI

0312 565 01 82

5

Diyabet Eğitim Hemşireliği

Emine AYRANCI

0312 565 01 82

6

Evde Sağlık Hizmetleri

Murat Cem TORUN

0312 565 01 23

7

Gastroentestinal Sistem Endoskopisi

Murat Cem TORUN

0312 565 01 23

8

Nütrisyon Hemşireliği

Emine AYRANCI

0312 565 01 82

9

Onkoloji Hemşireliği

Emine AYRANCI

0312 565 01 82

10

Öfke Yönetimi Uygulayıcısı

Emine AYRANCI

0312 565 01 82

11

Palyatif Bakım Hemşireliği

Murat Cem TORUN

0312 565 01 23

12

Psikiyatri Birimlerinde Hemşirelik Hizmetleri

Murat Cem TORUN

0312 565 01 23

13

Yenidoğan Yoğun Bakım

Emine AYRANCI

0312 565 01 82

14

Yoğun Bakım Hemşireliği

Kürşat DİLCİ

0312 565 00 49

15

Stoma ve Yara Bakımı

Emine AYRANCI

0312 565 01 82

 

Hizmet İçi Eğitim İş ve İşlemler                        : Fatma YEĞEN                                  0312 565 0456
KHGM Uzman Yardımcıları İş ve İşlemler       : Emine AYRANCI                             0312 565 0182