Eğitim Birimi
10 Aralık 2021

  1. Kamu Hastanelerine ait Sertifikalı Eğitim ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek.
  2. Kamu Hastanelerine ait  Hizmet İçi Eğitim ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek.
  3. Kamu Hastanelerine ait Klinik Araştırmalar ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek.


Sertifikalı Eğitim Programları ve Sorumlu Kişilerin İletişim Bilgisi;
SıraSertifikalı Eğitim ProgramıSorumlu Kişiİletişim Bilgisi
1Onkoloji HemşireliğiEmine AYRANCI0312 565 01 82
2Nütrisyon HemşireliğiEmine AYRANCI0312 565 01 82
3Diyabet Eğitim HemşireliğiEmine AYRANCI0312 565 01 82
4Çocuk Yoğun Bakım HemşireliğiEmine AYRANCI0312 565 01 82
5Ameliyathane HemşireliğiEmine AYRANCI0312 565 01 82
6Öfke Yönetimi UygulayıcısıEmine AYRANCI0312 565 01 82
7Evde Sağlık HizmetleriMurat Cem TORUN0312 565 01 23
8Palyatif Bakım HemşireliğiMurat Cem TORUN0312 565 01 23
9Psikiyatri Birimlerinde Hemşirelik HizmetleriMurat Cem TORUN0312 565 01 23
10Gastroentestinal Sistem EndoskopisiMurat Cem TORUN0312 565 01 23
11Yoğun Bakım HemşireliğiKürşat DİLCİ0312 565 00 49
12Stoma ve Yara BakımıRahime HARMANKAYA KAÇAN0312 565 01 87
13Yenidoğan Yoğun BakımEmine AYRANCI0312 565 01 82
14Yerinde Değerlendirme Yapacak Verimlilik GözlemcisiRahime HARMANKAYA KAÇAN0312 565 01 87
15Klinik Kodlama DeğerlendirmeRahime HARMANKAYA KAÇAN0312 565 01 87
16
17
18
19
Psikolojinin Tıbbi Uygulamaları
Çocuk Acil Bakım Hemşireliği
Acil Bakım Hemşireliği
Gebe Okulu
Rahime HARMANKAYA KAÇAN
Rahime HARMANKAYA KAÇAN
Emine AYRANCI
Defne KARABODUK
0312 565 01 87
0312 565 01 87
0312 565 01 82
0312 565 08 34


Hizmet İçi Eğitim İş ve İşlemler                        : Fatma YEĞEN - Esra ÇOMAK       0312 565 0456 - 0312 565 0100
Klinik Araştırma İş ve İşlemler                          : Halil İbrahim DÖNMEZ                  0312 565 0087
KHGM Uzman Yardımcıları İş ve İşlemler       : Emine AYRANCI                             0312 565 0182
Birim Sorumlusu                                                : Rahime HARMANKAYA KAÇAN 0312 565 0187