İşaret Dili Eğitimi Protokolü
22 Aralık 2022

İşaret Dili Eğitimi Protokolü

Bakanlığımız yükümlülükleri kapsamında engelli bireylerin sağlık hizmetlerine erişiminin tam ve sürekli olarak sağlanması, sağlık hizmetlerinin engelli kişilerin durumlarına uygun ortamlarda hızlı, verimli ve mağdur edilmeden karşılanması ve sağlık bakım kalitesinin yükseltilmesi amacıyla Bakanlığımızca “Engelli Kişilere Yönelik Sağlık Hizmetlerinin Sunumuna” ilişkin 2010/79 sayılı Genelge yayımlanmış ve Genelge hükümlerinin uygulanması için 81 İl Valiliğine talimat verilmiştir. Bu talimatla; “Engelliler ile çalışanlar arasında etkili iletişim kurabilmek için kurumlar; işaret dili, etkili iletişim, beden dili vb. konuları kapsayan eğitimler düzenlemelidir. Eğitimlerin ehliyetli kurum veya kişilerce verilmesi ve eğitimi alanların sertifikalandırılması gerekmektedir. Bu eğitimler hizmet alımı yöntemi ile yürütülen faaliyetlerde çalışanları da kapsar.” denilmektedir.

Bu itibarla, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğüne bağlı sağlık tesislerinde çalışan personele “İşaret Dili Eğitimi” verilmesinin gerekliliği düşünülerek Daire Başkanlığımız tarafından Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile 28.06.2018 tarihinde 2 yılı kapsayan bir protokol imzalanmıştır.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilen halk eğitim merkezlerindeki işaret dili eğitimi veren eğiticiler, sağlık personelinin hastanedeki çalışma koşullarının yoğunluğunu göz önünde bulundurularak, eğitimlerin sağlık tesislerinde belirlenen mekânlar da yapılması uygun görülmüştür.

Proje 81 ilde aynı anda başlayacak olup gerekli bilgilendirmeler ve koordinasyon İl Sağlık Müdürlükleri tarafından yürütülecektir.

  • isaret-dili-egitimi-protokolu_2.jpg
  • isaret-dili-egitimi-protokolu_1.jpg