Sertifikalı Eğitim Programı Başvuruları
04 Kasım 2020

  Sağlık alanında ülkemizin ihtiyacı olan nitelikli insan gücünü yetiştirmek, sertifikalı eğitimlerdeki farklı uygulamaları önlemek ve eğitimlere belli bir standart getirmek amacıyla yürürlüğe giren 04/02/2014 tarihli ve 28903 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği kapsamında özellikli birimlerde çalışan, çalıştırılması planlanan personellere yönelik olarak Sertifikalı Eğitim Programları düzenlenmektedir.

  Daire Başkanlığımızca yürütülen sertifikalı eğitim programlarına başvuruların Bakanlığımızca tescil edilerek sertifikaların verildiği eğitim programlarının usul ve esaslarının belirlendiği Sertifikalı Eğitim Programı Standartları ve anılan yönetmelik kapsamında değerlendirilerek iş ve işlemler yürütülmektedir.EK-1 Sertifikalı Alan Talebi Başvuru Formu

EK-2 Sertifikalı Programlar İçin Başvuru Formu.xlsx
 
EK-3 Sertifikalı Eğitim Programı Kursiyer Başvuru Ve Değerlendirme Listesi
 
EK-4 Sertifikalı Eğitim Programı Kursiyer Listesi