overlay

Sertifikalı Eğitim Programları Ücretleri

Özellikli ünitelerde görev yapan sağlık personeline yönelik Genel Müdürlüğümüzce sertifikalı eğitim programları düzenlenmektedir. Söz konusu eğitim programlarında alınacak eğitim ücreti, 04/02/2014 tarihli ve 28903 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliğinin 9’uncu maddesi göre hesaplanmaktadır.  Bu kapsamda sertifikalı eğitim programlarına ait 2019 yılı ücret bedelleri Makam Oluru ve tablo aşağıda yer almaktadır.
Sertifikalı Eğitim Programı Bedelleri Tablosu.docx