Bakım Hizmetlerinde Bilim-1
09 Ekim 2019

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu olarak toplumumuzun sağlığının geliştirilmesinde tedavi edici sağlık hizmetlerinin en iyi koşullarda sağlanabilmesi amacıyla teknolojik gelişmeleri takip etmekte, tüm sağlık tesislerimizde etkin, verimli ve kaliteli sağlık hizmeti sunmak üzere çalışmaktayız.
         Sağlık bakım hizmetlerine bağlı tüm meslekler profesyonel, bilim ve sanata dayalı kuramsal ve uygulama içerikli meslek dalları olarak yol almaya devam etmektedir.
         Sağlık bakım hizmetlerine bağlı mesleklerin akademik bir disiplin olma yolunda hızla ilerlediği, bilimsel süreçlerin uygulama alanlarında hayat bulduğu günümüzde, Kurumumuza bağlı sağlık tesislerinde görev yapan birçok çalışanımız da yaptıkları bilimsel yayınlarla bu sürece katkı vermektedir. Ancak yapılan çalışmalar sadece yayınlandığı bilimsel program içinde kalmakta, hakkettiği ilgiyi görememektedir.
         Bu kapsamda tarafımıza göndermiş olduğunuz daha önce kongre, sempozyum vb. bilimsel toplantılarda yada dergilerde yayınlanmış çalışmalar derlenerek “Sağlık Bakım Hizmetlerinde Bilim-1” adıyla web sitemizde yayımlanmıştır. Hazırlamış olduğumuz E-Bültenin incelenerek istifade edilmesi ve çalışma göndermek isteyen personelimizin çalışmalarını khgm.saglikbakim@saglik.gov.tr mail adresine gönderebilirsiniz.


Bakım Hizmetlerinde Bilim-1.pdf