Atık Yönetimi Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2019

Atık Yönetimi


 

  1. Sağlık tesislerinde üretilen atık miktarları ile ilgili verileri toplayarak analiz yapmak, yapılan analizler doğrultusunda düzenleme faaliyetlerinde bulunmak.
  2. İlgili makamlarca istenen bilgi ve belgelerin sağlık tesisleri tarafından hazırlanmasını sağlamak, gerektiğinde atık yönetimi ile ilgili konular hakkında görüşme ve yazışmalar yapmak.
  3. Atık yönetimi ile ilgili konular hakkında görüşme ve yazışmalar yolu ile rehberlik yapmak.
  4. BİMER, CİMER, SBN, SABİM gibi iletişim merkezleri kanalı ile atık yönetimine ilişkin gelen görüş ve öneriler değerlendirilerek cevaplandırmak.

 







İletişim:

Aslıhan ÇALI
0312 565 01 26
Paylaş