Mevzuat Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2019

Mevzuat


Daire Başkanlığımız tarafından sıklıkla kullanılan mevzuatlar;

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Hizmet Birimleri ve Görevleri Hakkında Üst Yazi ve Yönerge.pdf
Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Hizmet Birimleri ve Görevleri Hakkında Yönerge Değişikliği
8 Mart 2010, Hemşirelik Yönetmeliği İçin Tıklayınız.

19 Nisan 2011, Hemşirelik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik İçin Tıklayınız.
22 Mayıs 2014, Sağlık Meslek Mensupları İle Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik İçin Tıklayınız.

Döner Sermaye İşletmesi Kapsamında Destekleyici Talebi ile Yürütülecek Çalışmalar ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge İçin Tıklayınız.zip
Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği (Son Değişikliklerle Birlikte)
İl Saglik Mudurlugunun Gorev Yetki ve Sorumluluklari pdf (11830,ek-ii-).pdf
11823,Saglik Bakanligi Tasra Teskilati Kadro Standartlari İle Çalisma Usul ve Esasları .pdf.pdf
Gebe Okulu, Çalışma Ususl ve Esaslar.pdf
Gebe Okulu,Genelge.pdf
Gebe Okulu, Başvuru Formu.pdf
Gebe Okulu, Gebe Bilgilendirme Sınıfı,Doğuma Hazır_Ustyazi.pdf
Gebe Okulu, Eğitim Planı.xlsx
Uzman Hekimlerin Hizmet içi Eğitim Taleplerine Yönelik Genelge.pdf
Hizmetiçi Eğitim Başvuru Formu.pdf
Paylaş